اختصاص 5000 میلیارد ریال برای تولید اقلام مقابله با کرونا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور