دولت برای تعلل در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تذکر می‌گیرد