طرح همکاری با کشورهای آسیب‌دیده از تحریم‌ آمریکا پیگیری می‌شود