روابط گازی ایران و ترکیه در سایه تحریم و چالش قیمت گذاری

تهران – ایرنا – موسسه خاورمیانه در واشنگتن با ارائه مقاله ای به بررسی روابط میان ایران و ترکیه در حوزه انرژی پرداخت و دو موضوع تحریم های آمریکا و اختلافات بر سر قیمت گذاری حامل های انرژی را دو چالش مهم میان تهران و آنکارا ارزیابی کرد.