«بند به بند با گام دوم‌»‌ــ‌12|انقلاب اسلامی چگونه جهان دوقطبی را به دوگانه “اسلام و استکبار” تبدیل کرد؟