ثبت‌نام برای بهره‌مندی از “حمایت 30میلیون تومانی رساله‌های دکتری” آغاز شد