کالدرون: پرسپولیس را به خاطر چالش‌های بزرگش انتخاب کردم/پیشنهادهای مالی بالاتر را رد کردم