مهدی شیری: تمام بازیکنان می‌خواهند خود را به کادر فنی تیم ملی نشان دهند/ شاید این لیست اصلی تیم ملی باشد