دروازه‌بان گرجستانی شاهین در راه تهران/ تیم ویسی هنوز یک جای خالی دارد