جلیقه زردها، ماکرون را در روز ملی فرانسه هو کردند

جلیقه زردهای فرانسوی، رئیس‌جمهور این کشور را در جشن روز ملی این کشور در پاریس هو کردند.