واشنگتن‌پست نقاط ضعف رقبای دموکرات را برای شکست ترامپ بررسی کرد