اردو و مسابقه درون اردویی تیم ملی کاتا برگزار می‌شود