مدیران ارشد باشگاه سپاهان، پدافند غیر عامل را بررسی کردند