شورای فنی تیم‌های ملی جودو بانوان برگزار شد/ اعزام شش ملی پوش به چین تایپه