ترکیه بخش یونانی‌نشین قبرس را تهدید کرد

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد تا زمانی که بخش یونانی‌نشین قبرس پیشنهاد بخش ترک‌نشین آن را نپذیرد، حفاری آنکارا در سواحل شمالی این جزیره ادامه خواهد یافت.