گزارش تسنیم| نگاهی به روابط اردوغان با عربستان سعودی از قتل خاشقجی تا به امروز

عربستان سعودی از نزدیکی ترکیه با ایران به شدت هراس دارد و با وجود اقدامات اردوغان علیه ولیعهد سعودی، به جای تقابل مستقیم با دولت ترکیه به دنبال سرنگونی نرم حکومت اردوغان و روی کار آمدن دولت ضد ایرانی در ترکیه است.