مجمع عمومی فدراسیون ووشو| تمجید مسئولان ورزش کشور از عملکرد ووشو