سی‌ان‌ان: دستکم ۲۴ معترض فرانسوی از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند