رئیس‌ جمهور: تصمیمات مهمی برای توسعه خراسان شمالی اتخاذ می‌شود / تمام مصوبات سفر قبل اجرایی شد