ایران اقدامات تحریک آمیز غرب در تایوان و هنگ کنگ را محکوم کرد