فیلم| گلوله‌باران مقر گروهک‌های تروریستی توسط سپاه