فیلم | گلوله باران پایگاه‌های تروریست‌ها در منطقه اقلیم کردستان عراق