بهره‌برداری از توپخانه لیزری سپاه/ بارش گلوله‌های لیزری بر سر تروریست‌ها