گزارش|مهاجرهای نیروی زمینی سپاه بالای سر تروریست‌های کردستان/ اولین عملیات برون‌مرزی با بمب‌های قائم