فیلمی از گلوله‌باران مقر تروریست‌ها در مرزهای اقلیم کردستان عراق