همایش آینده‌پژوهی در روابط ایران و غرب برگزار می‌شود