سپاه مقر تروریست‌ها در مرز اقلیم کردستان عراق را گلوله‌باران کرد