سپاه مقرهای تروریست‌ها در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرد