حجت‌الاسلام صدیقی: آیا درست است بعد بی‌عملی اروپا به تعهداتش فرصت دوماهه به آن بدهیم؟