کمبود لاستیک دولتی در بازار / مشکل توزیع لاستیک کامیون‌داران پابرجاست