خواب قیلوله رهبر کره شمالی در مراسم سالگرد پدربزرگش