صادقی:شاید نجفی قتل را به گردن گرفته/اصلاح‌طلبان فرصت‌سوزی کردند