تاکید رئیس قوه قضائیه بر حل مشکلات حوزه تولید ؛ کارگروهی موانع تولید و خصوصی‌سازی را پیگیری می‌کند