حماس: معامله قرن هرگز اجرایی نخواهد شد/ توطئه‌ها برای حذف فلسطین محکوم به شکست است