امام خامنه‌ای مدیر مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی را منصوب کردند