آیت‌الله موحدی خطاب به دولت: اگر با کلید نمی‌توانید، با چکش قفل مشکلات را باز کنید