رئیس مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر آلمان: پزشکان مطرح جهان برای حذف تحریم دارویی ایران با دولت آلمان رایزنی می‌کنند