زیاد النخالة:‌ هیچ خط قرمزی در مقابل دشمن صهیونیستی وجود ندارد

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: مقاومت فلسطین هیچ خط قرمزی برای خود در مقابل دشمن صهیونیستی متصور نیست.