تخت‌روانچی: اروپایی‌ها از صبر ایران برای عمل به تعهدشان استفاده نکردند