سایت پالایشگاه “تولید گازوئیل زیستی از روغن پسماند خوراکی” راه‌اندازی شد