گروه‌های فلسطینی: جنایت اسرائیل در مرکز غزه بدون واکنش باقی نمی‌ماند