غباروبی مرکز اسلامی منچستر در آستانه رمضان

گروه بین‌الملل ـ مرکز اسلامی منچستر در انگلیس در آستانه ماه رمضان با همکاری مسئولان این مرکز غباروبی و نظافت می‌شود.