نخستین سفیر قطر در افغاستان منصوب شد

تهران – ایرنا- ‘تمیم بن حمد آل ثانی’ امیر قطر با صدور حکمی نخستین سفیر این کشور را در افغانستان تعیین کرد.