مربیان تیراندازی در آستانه جدایی؛ از کمبود امکانات تا وجود مشکلات/ پایان قرارداد 3 ماهه