ایران در حمله به نفت‌کش‌ها دست نداشته است

یک تحلیلگر مسائل امنیتی آمریکا معتقد است، زمان‌بندی حمله به نفت‌کش دوم نشان می‌دهد ایران در آن حمله شرکت نداشته است.