روسیه خواستار تحقیق در مورد حمله به نفت‌کش‌ها شد

روسیه خواستار تحقیق در موردحمله به نفت‌کش‌ها در دریای عمان شد.