تجار آمریکایی ازترامپ متنفرند

تجاری که در اوایل رئیس‌جمهور ترامپ سیاست‌های مالی او را فوق‌العاده می‌دانستند، امروز به صف منتقدان وی پیوسته‌اند.