نقدی بر فوتبال باشگاهی؛ از بی ‌برنامگی کمیته مسابقات سازمان لیگ تا جولان اوباش‌ها!