آمریکا ۳ – فرانسه ۱ / دومین شکست پیاپی خروس‌ها در لیگ ملت‌ها