روزنامه عربستانی توافق برانکو و الاهلی را تایید کرد